INTENZIVNA MENTORSKA OBUKA
„IZRADA SISTEMA ZA MERENJE RADNOG UČINKA“
 

 

Opšte informacije:  Trajanje - 4 dana;  Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka. Neophodno je da je polaznik ranije pohađao seminar "Merenje učinka zaposlenih" ili da ima prethodno znanje i iskustvo vezano za metode merenja radnog učinka.


Veličina grupe:
Na otvorenim terminima do 4 polaznika, kao interna obuka do 7 polaznika.

 

Cilj obuke: Osposobljavanje polaznika da samostalno započnu kreiranje sistema za merenje učinka zaposlenih za potrebe svoje firme ili grupe koju vode.

 

Kome je namenjen: Svima koji žele da izrade sistem, bilo da se radi o kompletnom sistemu za celu firmu, određeni sektor ili grupu zaposlenih.


Šta polaznici dobijaju: Značajno smanjenje uloženog vremena i broja grešaka nastalih prilikom izrade sistema. Onima kojima profesija nije vezana za ljudske resurse, a upravljaju sektorom, grupom ili timom obuka će uštedeti i mesece neophodne za samostalno razumevanje koncepta. Polaznici dobijaju i obiman dodatni materijal, veliki broj primera formulara koji se koriste u praksi,  kao i sertifikat o odslušanoj obuci.

 

 

 Teme obuke

 


Proces procene rezultata

Razumevanje koncepta performance management-a, upravljanja performansama i digitalizacije

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Praktična vežba: Analiza organizacije firme
Izrada dijagrama i određivanje ocenjivača

Praktična vežba: Definisanje ciljeva radnog mesta
Praktična vežba: Samostalna izrada sistema

 

 

Predavač: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

 

Kotizacija: Za polaznike koji su ranije pohađali seminar na temu vezanu za merenje učinka zaposlenih kotizacija iznosi 139.990,00 dinara. Za ostale polaznike kotizacija iznosi 159.780,00 dinara.


Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika; Popust za ranu rezervaciju termina.

 

„In-house“: U slučaju prijave više od dva polaznika iz istog pravnog lica, organizujemo poseban termin sa prilagođenim programom i organizacijom obuke. Obuku je moguće kombinovati sa seminarom na kome se obrađuju modeli merenja učinka, čime se dobija kompletiran program, koji postiže da se uštedi značajno vreme potrebno za samostalnu pripremu i započne proces izrade sistema. Praktikujemo i održavanje individualne obuke i konsultacija, kada se teme i broj radnih dana potpuno prilagođavaju polazniku.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs 

Česta pitanja polaznika vezana za obuku
„Izrada sistema za merenje radnog učinka“ 

 

 

Zašto je ova obuka isplativa?

Obuka će vam uštedeti i do 12 mesečnih zarada osobe koja će izrađivati sistem, jer će na jednom mestu dobiti potrebne informacije, pregled iskustava i upoznati se sa procedurama. Izrađeni sistem će biti značajno kvalitetniji i obogaćen rešenjima koja su se pokazala dobrim u praksi u našim uslovima. Za one koji žele da uvedu sistem samo u svoju grupu, obuka predstavlja značajnu uštedu vremena i mogućnost da se dalje posvete svom osnovnom poslu.

 

Kolika je korist od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske, već i organizacione. Značajno se unapređuje i odnos zaposlenih prema radu i zadatim zadacima. Kod većine firmi nakon drugog ciklusa ocenjivanja povećanje produktivnosti iznosi preko 7%, što je često i 5 puta više od same investicije.

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koja me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena firmama i organizacijama sa ovih prostora, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima značajno iskustvo u radu sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su veoma raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 4 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Preporučljivo je da polaznici prvo pohađaju mentorski seminar „Modeli zarada i merenja učinka zaposlenih“ ili obuku „Metode procene uspešnosti zaposlenih“, kako bi stekli sistematizovan pregled metoda koje se mogu koristiti. Pored toga, dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 4 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.