MENTORSKA OBUKA
„MENADŽERSKE VEŠTINE“

 

Opšte informacije:  Trajanje - 1 dan; Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka. Izuzetne rezultate daje kada se održava kao „in-house“ ili individualna obuka, a u tom slučaju može trajati i 2 dana.


Veličina grupe:
Na otvorenim terminima do 6 polaznika, kao interna obuka do 7 polaznika.

 

Cilj obuke: Predstavljanje menadžerskih alata i unapređivanje menadžerskih veština i znanja, kao i sistematizacija postojećih znanja i njihova praktična primena.

 

Kome je namenjena: Menadžerima koji rukovode sektorom ili firmom i upravljaju ljudima. Svima koji upravljaju, bez obzira na broj ljudi koje vode.

 

Šta firma dobija: Bolje, efikasnije rukovodioce koji uspešnije upravljaju svojim zaposlenima, organizuju ih, delegiraju zadatke i razumeju odgovornosti koje rukovodilac ima u odnosu na svoje zaposlene.

 

Šta polaznici dobijaju: Veštine potrebne za bolje i lakše upravljanje zaposlenima. Razumevanje menadžerskih alata za rukovođenje i menadžerske uloge u odnosu na zaposlene.

 

 

 Teme obuke

Description: W:\platnastruktura.com\ciljevi\ciljevi2-ceo-42.jpg


Uloga menadžera
Upravljački proces
Donošenje odluka
Proces uvođenja promena
Motivacija zaposlenih
Menadžerski stil
Menadžerske situacije

 

 

Predavač: Ivan Marković, konsultant, predavač i „iConsult” Senior Partner, sa velikim iskustvom u radu sa menadžementom na unapređenju upravljačkih veština i znanja. Sertifikovani predavač sa više od 350 održanih seminara i obuka.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 31.780,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije - 27.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“: U svakoj firmi koja ima više od dva šefa/rukovodioca/menadžera, organizacija interne obuke će dati izuzetne rezultate. Upravljanje će biti ujednačenije, a prilagođavanjem programa nivou znanja menadžera će se postići najbolji rezultati. Obuka može trajati i dva dana i može obuhvatati i viši nivo menadžerskih znanja i veština..

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs