MENTORSKI SEMINAR
„MERENJE ZADOVOLJSTVA KUPCA“

 

Opšte informacije:  Trajanje - 2 dana. Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka.


Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 7, kao „in-house“ obuka do 12 polaznika.

 

Cilj seminara: Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom koju nudite ne govori samo da li će Vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da poboljšate proizvod ili unapredite uslugu. Takođe,  kvalitetno merenje zadovoljstva kupca je obavezno za sve koji imaju ili uvode ISO ili neki drugi standard kvaliteta.

 

Kome je namenjen: Direktorima i zaposlenima u prodaji i marketingu, osobama koje su zadužene za internu procenu kvaliteta ili svoju organizaciju pripremaju za ISOs ertifikaciju, menadžerima prodajnih timova, kao i svima kojima je zadovoljstvo kupca važno za uspešno obavljanje posla.

Šta polaznici dobijaju: Razumevanje značaja i sagledavanje procesa za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar.

Polaznici dobijaju opširnu skriptu sa primerima upitnika i sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Teme seminara


Filozofija zadovoljstva kupca 
Svrha merenja zadovoljstva kupca
Direktne koristi od uvođenja sistema 
Dizajniranje upitnika
Upravljanje merenjem i rezultatima
Predstavljanje rezultata
Softverska podrška

 

 

Predavač: Milorad M. Milivojević, sertifikovani predavač i prodajni konsultant. Sa više od 20 godina iskustva u izvršnom upravljanju, formiranju prodajnih timova, marketingu i prodaji, poslednih 10 godina obavlja i poslovni konsalting pri unapređenju prodaje.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 37.580,00 dinara.

 

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika - 32.990,00 dinara po polazniku. U posebnim slučajevima popust na rane prijave.

 

„In-house“:  Ovaj program se često izvodi kao interna obuka za preduzeća kod kojih je potrebno da  sistem sprovodi više zaposlenih u prodaji i marketingu ili kontrolora. Obuka se tada može precizno usmeriti prema ostvarenju cilja i standarda koje se žele postići.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs