MENTORSKA OBUKA
„METODE PROCENE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH I MODELI ZARADA“

 

Opšte informacije:  Trajanje - 3 dana; Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka.


Veličina grupe:
Na otvorenim terminima do 5 polaznika, kao interna obuka do 7 polaznika.

 

Cilj obuke: Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena. Analiza većeg broja upitnika.

 

Kome je namenjen: Upravljačkoj strukturi, zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima i kontroli kvaliteta, vlasnicima i direktorima. Obuku preporučujemo i svima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, jer će na jednom mestu dobiti potrebna znanja za procenu rada zaposlenih koje vode i time poboljšati svoje rezultate.


Šta polaznici dobijaju: Veliki broj parametara i gotove upitnike koji se korite u procesu procene rezultata zaposlenih. Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Praktične modele, prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, detaljno urađene modele platnih struktura i sistema za merenje učinka u excel formatu.


 

 Teme obuke

Description: http://www.zaposlenje.org/seminari/slike/ucinak-marketing2-300.jpg


 Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih

  Analiza: Fiksni i varijabilni modeli zarada

Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
 Proces procene rezultata

Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

Detaljna analiza metoda i njihove upotrebe

Analiza: Specifični indikatori uspešnostiPredavač: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: Za više prijavljenih polaznika - 81.990,00 dinara; Popust za ranu rezervaciju termina.

 

„In-house“: Često se organizuje kao interna obuka i daje izuzetne rezultate. Parametri i upitnici koji se obrađuju se prilagođavaju samoj firmi, što omogućuje da se oblasti koje su važne za samu firmu detaljnije objasne. 

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs