MENTORSKE OBUKE
„MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA PO BRANŠAMA“

 

 

Opšte informacije:  Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka. Trajanje otvorenih termina je 3 dana. Kao „in-house“ i individualna obuka, može trajati od 2 do 6 dana.

 

Cilj obuke:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u zavisnosti od tipa posla koji obavljaju. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Specifičnosti: Kako bi program u potpunosti odgovarao konkretnoj branši, biraju se metode i indikatori uspešnosti koji daju najbolje rezultate u konkretnoj branši, što značajno olakšava proces uvođenja. Neke od branši za koje organizujemo obuke: IT i telekomunikacije, Medicinski i farmaceutski sektor, Prodaja i maloprodaja, Bankarski i finansijski sektor, Proizvodnja, Građevina, Administracija, Marketing, Sektor usluga, dok su ostali dostupni na upit.

 

Šta polaznici dobijaju: Polaznici dobijaju gotove primere upitnika i time će uštedeti mesece potrebne za samostalnu pripremu materijala. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

  

 

Modeli zarada i učinak po branšama

Description: Description: C:\Users\ivanm\Desktop\muz raznorazni\Inventory_Management_Tips.jpg


Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Analiza: Fiksni i varijabilni modeli zarada
Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
Proces izrade i uvođenja sistema

Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

Analiza: Karakteristične metode i upitnici

Analiza: Specifični indikatori uspešnosti (KPI)Predavači: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima. Vodeći predavač vodi obuku uz asistenciju stručnih konsultanata koji rade na izradi specijalizovanih primera i parametara.

 

Kotizacija: U zavisnosti od same branše i termina. Iznos kotizacije je dostupan na upit. U slučaju prijave više polaznika iz iste firme odobravamo popust.

 

„In-house“: Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice, preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava. Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs