MENTORSKA OBUKA
KOMBINOVANI MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA
U IT SEKTORU“

 

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih koje se bave informacionim i telekomunikacionim tehnologijama. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Kome je namenjen: Svim firmama koje imaju IT sektor ili službu, firmama koje se bave oblastima telekomunikacija i informacionih tehnologija, programerskim, outsourcing i firmama koje se bave testiranjem.  Zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima, šefovima IT sektora, šefovima timova, vođama projekata, vlasnicima i direktorima.

 

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:  Softverski inženjeri, programeri, web programeri i dizajneri, sistem administratori, testiranje, tehničko održavanje, tehnička podrška, upravljanje projektima, menadžerske pozicije i spoljni saradnici.

 

Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate rezultate!

 

 

 

Modeli zarada i učinak u IT-u

Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
 Proces procene rezultata

Merenje učinka IT

Merenje učinka IT

 

Procena uspešnosti


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

"Check" liste - Tipovi i primena

Razvoj kompetencija
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske, već se ogledaju i u smanjenju broja grešaka, podizanju kvaliteta rada i boljoj organizaciji. Merenje učinka pomaže da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija zaposlenih. Takođe, svim zaposlenima je jasnije šta su ciljevi i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja produktivnosti i smanjenja troškova, prisutno je i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

Da li je u IT-u jednostavno proceniti uspešnost pojedinca?

Pored rada pojedinca, merenje učinka prati i efikasnost sistema. O ovoj struci osnovni izazov predstavlja procena rada zaposlenih čiji su poslovi povezani, a pri tom su veoma različiti, kao i poređenje njihovih rezultata. Zato dobijate pregled više  modela, kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena učinku zaposlenih koji rade na poslovima vezanim za informacione tehnologije, bez obzira bez obzira na veličinu firme. Predavač je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

 

 

Predavači: Vodeći predavač Ivan Marković , Zaposlenje Org, Senior Partner, konsultant za IT i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Sertifikovani predavač sa više od 300 održanih seminara i obuka.

Vodeći predavač vodi obuku uz asistenciju stručnih konsultanata koji rade na izradi primera i parametara specijalizovanih za IT sektor.

 

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme, kotizacija je 81.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“:  Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava.   Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs