MENTORSKA OBUKA
„KOMBINOVANI MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA U FINANSIJSKOM I BANKARSKOM SEKTORU“

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u bankarskom i finansijskom sektoru. Prikaz većeg broja praktičnih metoda i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Kome je namenjen: Bankama, brokerskim kućama i drugim finansijskim institucijama. Zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima, članovima upravnih odbora, višem i srednjem  menadžmentu.

 

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:  Bankarski poslovi, menadžerske pozicije, administrativni poslovi, rad sa strankama, analiza i planiranje, upravljanje rizikom i osnovni IT poslovi.

 

Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate rezultate!


 

Učinak u bankarskom sektoru

Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
 Proces procene rezultata

Merenje učinka finansije

 

Merenje učinka banke

 

Procena uspešnosti


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

"Check" liste - Tipovi i primena

Metoda kritičnih događaja
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske, već se ogledaju i u smanjenju broja grešaka, podizanju kvaliteta rada i boljoj organizaciji. Merenje učinka pomaže da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija zaposlenih. Takođe, svim zaposlenima je jasnije šta su ciljevi i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja produktivnosti i smanjenja troškova, prisutno je i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

Da li je u finansijama jednostavno proceniti uspešnost pojedinca?

Pored rada pojedinca, merenje učinka prati i efikasnost sistema. U ovoj struci osnovni izazov predstavlja procena rada zaposlenih čiji su poslovi povezani i koji utiču jedan na drugi, a pri tom su veoma različiti. Zato dobijate pregled više modela, kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih.

 

U našoj banci već postoji sistem, da li nam ova obuka može biti korisna?

Ukratko, veoma korisna. Banke koje već imaju sistem mogu da iskoriste obuku kako bi dobili nove ideje, upoznaju se sa tendencijama, kao i da kasnije izvrše korekcije sistema. Kako je predavač radio sa bankama u zemlji i inostranstvu, polaznici mogu saznati razlike u pristupu  procesu merenja učinka, kao i šta od toga možemo primeniti u našim uslovima poslovanja.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 Predavači: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

Vodeći predavač vodi obuku uz asistenciju stručnih konsultanata koji rade na izradi primera i parametara specijalizovanih za bankarski i fanansijski sektor.

 

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme, kotizacija je 85.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“:  Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava.   Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs