MENTORSKA OBUKA
„KOMBINOVANI MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA U MEDICINSKOM I FARMACEUTSKOM SEKTORU“

 

 

Cilj obuke:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u firmama koje se bave poslovima vezanim za medicinu i farmaciju. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Kome je namenjen: Zaposlenima u klinikama, bolnicama, domovima zdravlja, laboratorijama, farmaceutskim kompanijama, apotekama, ordinacijama, zdravstvenim i wellness centrima, svim firmama i organizacijama u kojima radi medicinsko osoblje. Zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima i kontroli kvaliteta,  vlasnicima, direktorima i upravljačkoj strukturi.

 

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:  Stručno osoblje (farmaceuti, lekari, medicinske sestre i tehničari), upravljačke pozicije, nemedicinsko osoblje i opšti poslovi.

 

Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da povećate kvalitet i efikasnost!

 

 

Modeli zarada i učinak zaposlenih

Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
 Proces procene rezultata

Merenje učinka medicina

 

 

Merenje učinka farmacija

Procena uspešnosti


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

Metoda kritičnih incidenata

Razvoj kompetencija
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Zašto je važno meriti učinak u medicinskom i farmaceutskom sektoru?

Ukratko, merenje učinka smanjuje broj grešaka. Osnovni cilj merenja učinka u ovom sektoru je podizanje kvaliteta rada, kroz povećanje kompetencija i pouzdanosti zaposlenih. Metode koje se koriste  pomažu da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija osoblja. Takođe, svim zaposlenima je jasnije šta su ciljevi i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja produktivnosti i smanjenja troškova, prisutno je i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

 

Da li je obuka prilagođena manjim ili velikim organizacijama?

Obuka je prilagođena učinku i zaradama zaposlenih u medicinskom i farmaceutskom sektoru, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj organizaciji. Predavač ima iskustvo u radom sa  organizacijama različitih veličina. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 Predavači: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

 

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme, kotizacija je 81.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“:  Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava.   Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs