MENTORSKA OBUKA
„KOMBINOVANI MODELI ZARADA I MERENJE UČINKA
U PRODAJI I MALOPRODAJI“

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u sektorima prodaje i maloprodaje. Prikaz velikog broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovode.

 

Kome je namenjena: Direktorima prodaje, zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima, šefovima prodajnih timova, šefovima maloprodajnih objekata, menadžerima prodaje koji imaju podređene, vlasnicima i direktorima. Obuku preporučujemo svima koji vode prodajni tim.

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:
Menadžeri prodaje, account, brand i regionalni menadžeri, komercijalisti, prodavci u maloprodajnim objektima, odnosi sa klijentima, šefovi prodajnih timova, upravljačka struktura i spoljni saradnici.


Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate  svoje rezultate!

 

 

Modeli zarada zaposlenih u prodaji


Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Proces procene rezultata

Merenje učinka prodaja

Merenje učinka prodaja

 

Procena uspešnosti i izrada sistema


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)
Definisanje ciljeva i targata u prodaji
"Check" liste - Tipovi i primena
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena učinku zaposlenih u prodaji, bez obzira da li se radi o manjoj ili većoj firmi. Predavač ima iskustvo u radom sa firmama različitih veličina, koje broje od svega nekoliko ljudi, preko malih i srednjih preduzeća, do sistema sa više desetina hiljada zaposlenih. Zato je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

U prodaji je jednostavno proceniti uspešnost, zar ne?

Pozicije u prodaji spadaju među kompleksnije za procenu uspešnosti, što se posebno vidi kod povezivanja učinka i zarada. Zato dobijate pregled više od dvadeset različitih pokazatelja uspešnosti u prodaji, kao i koje pozitivne i negativne efekte možete očekivati od primene svakog od njih.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih u prodaji?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske već i organizacione. Takođe, zaposlenima je jasnije šta su ciljevi prodaje i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja prodaje, obično je prisutno i smanjenje troškova i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

 

Predavači: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

Vodeći predavač vodi obuku uz asistenciju stručnih konsultanata koji rade na izradi primera i parametara specijalizovanih za sektor prodaje i maloprodaje.

 

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme, kotizacija je 81.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“:  Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava.   Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs