MENTORSKA OBUKA

„PROCENA USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH U MARKETING SEKTORU“

 

 

Cilj seminara:  Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Analiza metoda i kriterijuma procene radnog učinka zaposlenih u firmama koje imaju sektor marketinga ili se bave poslovima vezanim marketing. Prikaz većeg broja praktičnih kriterijuma i efekata do kojih dovodi njihova primena.

 

Kome je namenjen: Zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima, šefovima marketing sektora, šefovima timova, vlasnicima i direktorima.

 

Grupe poslova na koje se obraća posebna pažnja:  Kreativni poslovi, komunikacija, planiranje, analitički poslovi, menadžerske pozicije, vođenje klijenata/projekata, pomoćni poslovi i honorarni poslovi.

 

Šta polaznici dobijaju: Dobru osnovu za započinjanje procesa izrade i uvođenja sistema. Kroz praktične modele, ali i prenošenje iskustava stečenih na izradi sistema kod nas i u inostranstvu, ukazaćemo na prednosti korišćenja različitih modela u zavisnosti od pozicije. Polaznici dobijaju i detaljno urađene modele platnih struktura i sistem za merenje učinka u excel formatu.

 

Obuka koja će Vam pomoći da poboljšate rezultate firme u kojoj radite!


 

 

Modeli zarada i učinak u marketingu

Ciljevi donošenja odluke o platnoj strukturi
Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Jednačina percepcije pravičnosti
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli
Analiza: Varijabilni modeli
Analiza: Učestvovanje u sudbini firme

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja
 Proces procene rezultata

Merenje učinka marketing

 

 

Merenje učinka

Procena uspešnosti


Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Analiza: Proces izrade i uvođenja sistema

Detaljna analiza formulara za ocenjivanje
Povezivanje merenja učinka sa platnom strukturom (iskustva, greške i problemi)

Metoda kritičnih incidenata

Razvoj kompetencija
Analiza: Specifični indikatori uspešnosti

 

 

 

  Česta pitanja polaznika

 

Da li ću moći da dobijem odgovore na pitanja koje me interesuju?

Da. Rad je veoma interaktivan i predavač veliku pažnju posvećuje upravo diskusiji na primerima koje polaznici daju i pitanjima koja postave.

 

Kakve su koristi od uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih?

Koristi koje proističu iz uvođenja sistema nisu samo finansijske, već se ogledaju i u podizanju kvaliteta rada i boljoj organizaciji. Merenje učinka pomaže da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno poboljšanje rada i kompetencija zaposlenih. Takođe, svim zaposlenima je jasnije šta su ciljevi i tome prilagođavaju svoj rad. Pored povećanja produktivnosti i smanjenja troškova, prisutno je i povećanje discipline zaposlenih, pa je korist višestruka.

 

Da li je obuka prilagođena malim ili velikim firmama?

Obuka je prilagođena učinku i zaradama zaposlenih u sektoru marketinga i marketinškim agencijama, bez obzira bez obzira na veličinu firme. Predavač je obuku osmislio tako da znanje mogu primeniti svi, a primeri koje se navode su raznovrsni. Zbog rada u izuzetno maloj grupi (do 5 polaznika), predavač ima mogućnost da primere dodatno prilagodi samoj grupi.

 

Koja prethodna znanja moram da imam?

Dovoljno je opšte razumevanje poslovnih procesa, a rad u grupi od samo 5 polaznika daje mogućnost predavaču da pruži sva potrebna objašnjenja, ako za tim ima potrebe.

 

 

 

Predavači:Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

Vodeći predavač vodi obuku uz asistenciju stručnih konsultanata koji rade na izradi primera i parametara specijalizovanih za sektor marketinga.

 

Kotizacija: Puna kotizacija iznosi 97.380,00 dinara.


Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme, kotizacija je 81.990,00 dinara po polazniku

 

„In-house“:  Za grupe od tri i više polaznika iz iste firme ili organizacione jedinice preporučujemo organizaciju interne obuke. U tom slučaju program se dodatno prilagođava potrebama i organizaciji firme i time se više pažnje može posvetiti konkretnim izazovima sa kojima se  organizacija suočava.   Grupe na internim obukama mogu imati do 10 polaznika.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs