MENTORSKI SEMINAR
„MODELI ZARADA I MERENJA UČINKA ZAPOSLENIH“

 

Opšte informacije:  Trajanje - 2 dana po 4 sata; Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka. Postiže odlične rezultate i kao individualna i kao interna obuka.


Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 7 polaznika, kao interna obuka do 12 polaznika.

 

Cilj seminara: Da se kroz potpuno interaktivan rad polaznicima predstavi kako mogu da iskoriste sisteme merenja učinka i zarada zaposlenih i da ih povežu. Koji su preduslovi i kako izgleda proces izrade i uvođenja, a sve u cilju da se u uvođenje sistema krene na ispravan način. Cilj obuke nije da se nauči kako da se izradi sistem, već da se polaznici osposobe da sagledaju kako mogu da kroz ove sisteme ostvare ciljeve. Razumevanje procesa uvođenja i ukazivanje na moguće kriterijume procene radnog učinka zaposlenih. Predstavljanje mogućnosti upotrebe platne strukture kao sredstva za ostvarivanje strateških ciljeva. Detaljna analiza uspešnih modela kojima se meri učinak zaposlenih sa posebnim osvrtom na one koji su primenjivi u našim uslovima.

 

Kome je namenjen: Zaposlenima u ljudskim resursima, vlasnicima, direktima sektora, šefovima timova i svima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi.


Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da primene odgovarajuće kriterijume procene radnog učinka svih zaposlenih i unaprede i osavremene model platne strukture, a sve u cilju povećanja produktivnosti.

 

Teme seminara


Analiza: Sistemi upravljanja performansama i zaposlenima

Metode prepoznavanja doprinosa zaposlenih
Analiza: Platni razredi i izvedeni modeli

Analiza: Varijabilni modeli

Mogući kriterijumi i predmeti ocenjivanja
Definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI)
Proces procene rezultata

Analiza: Metode ocenjivanja i rangiranja

Analiza: Stvarna digitalizacija procesa i donošenje odluka na osnovu podataka

Izrada sistema i inkorporacija u model plata

 

 

Predavač: Ivan Marković, konsultant i šef tima za izradu sistema za merenje učinka zaposlenih sa bogatim iskustvom na izradi sistema u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi i korekcijama više od 200 različitih sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 1000 dana održanih seminara i obuka vezanih za upravljanje performansama i zaposlenima.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 67.580,00 dinara.

 

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika - 49.990,00 dinara po polazniku.

 

„In-house“: Seminar daje izuzetne rezultate kao interna obuka. Posebno preporučujemo organizaciju posebnog termina vlasnicima i višem menadžmentu kako bi razumeli moguće koristi i sam proces uvođenja sistema. Veoma često se organizuje i kao interna obuka za zaposlene koji će raditi na poslovima izrade sistema ili vršiti ocenjivanje. Program se uve kmože prilagoditi specifičnim potrebama firme i ciljne grupe za koju se održava, što dodatno štedi vreme.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs