MENTORSKA OBUKA
 „ODNOSI SA JAVNOŠĆU“

 

Opšte informacije:  Trajanje - 1 dan.  U redovnom programu  - 3 otvorena termina godišnje. Održava se i kao individualna i interna obuka  u manjoj grupi.


Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 7, kao interna obuka do 9 polaznika.

 

Cilj seminara: Sticanje novih znanja  vezanih za odnose s javnošću, kao i dopunjavanje i sistematizovanje već postojećih znanja iz ove oblasti.

 

Kome je namenjen: Seminar je namenjen svima koji žele da steknu, zaokruže i dopune svoje znanje iz oblasti odnosa s javnošću ili da grade karijeru u tom pravcu. Seminar mogu da pohađaju i polaznici koje ne rade u odnosima sa javnošću, ali su im potrebne veštine koje će im omogućiti da na ispravan način predstavljaju svoju firmu ili projekat na kome rade.


Šta polaznici dobijaju: Uvod u profesiju PR Menadžera, jasno definisanje pojma, razjašnjavanje razlika i sličnosti sa marketingom, kako komunicirati sa medijima, kao i koji su alati i aktivnosti kojima se PR Menadžeri služe. Bogato praktično znanje koje polaznici dobijaju kroz radionice koje su osmišljene tako da po završetku ove obuke imaju jasnu ideju čime se sve PR Menadžer bavi. Polaznici dobijaju i sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Teme seminara

publicrelations-1.jpg


Public Relations – uvod i definisanje

PR vs. Marketing – razjašnjavanje razlika

PR aktivnosti i alati

Pisani PR (teorija + radionica)

Odnosi sa medijima

PR plan - osnove

Internet kao alat i važnost društvenih mreža

 

 

Predavač:  Ivana Mrkalj, Senior Partner „iConsult“, predavač i PR i komunikacioni menadžer sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 14.780,00 dinara.

 

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika - 12.780,00 dinara po polazniku.

 

„In-house“: Obuka se izvodi i kao interna (individualna) obuka. Za cilj ima osposobljavanje jednog ili više zaposlenih za obaljanje poslova PR-a ili pomoći PR-u. Čest je slučaj i organizovanja obuke za osobe koje nemaju znanje vezano za odnose sa javnošću, ali svojim poslom predstavljaju firmu na različite načine. Za njih se pravi specifičniji trening koji  će ih potpuno pripremiti za konkretne zadatke, a program se može i kombinovati.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs