MENTORSKA OBUKA
 „ODNOSI SA KLIJENTIMA - CRM“

 

Opšte informacije: Trajanje - 1 dan. Veštine srednjeg nivoa, ali će veoma koristiti i polaznicima sa manje iskustva. Kompletan program je prilagođen uslovima poslovanja na našem tržištu sa primerima iz naše i svetske prakse.

 

Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 7 polaznika, a za internu obuku, u zavisnosti od zahteva, od 3 do 15 polaznika.

 

Cilj seminara: Predstavljanje metoda za efikasan i sistematizovan način negovanja odnosa s klijentima. Razumevanje procesa vođenja profila klijenta. 

 

Kome je namenjen: Svima koji dolaze u neposredan kontakt sa sadašnjim ili potencijalnim klijentima, bez obzira da li klijentu prodaju ili pružaju usluge, kako bi na jednom mestu dobili znanja i stekli veštine koje su mi potrebne.


Šta polaznici dobijaju: Načine za uspostavljanje i kvalitetno održavanje kontakta sa klijentom. Sagledavanje važnosti adekvatnog prilagođavanja komunikacije i prepoznavanje novih načina pristupa klijentima i njihovim potrebama, a sve u cilju postizanja boljih rezultata i kvalitetnijeg poslovanja. Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Teme obuke

 

Description: vodjenjeklijenata3-280.jpg

 


Vođenje klijenta u procesu poslovanja
Proces vođenja klijenata
Tipovi klijenata
Uloge u procesu odlučivanja
Komunikacija sa klijentom
Case study: Primer osnovnog profila klijenata
Analiza: Primer detaljnog profila klijenata
Radionica: Izrada profila

 

 

Predavači: Sertifikovani predavači tima „IS Zaposlenje Org“ i „iConsult d.o.o.“ za oblasti poslovne komunikacije i odnosa sa klijentima.

 

Kotizacija: Kotizacija za obuku iznosi 19.780,00 dinara.

 

Popusti: U slučaju prijave više polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust.

           

„In-house“:  Daje odlične rezultate kao interna obuka, jer se posebna pažnja posvećuje komunikacionim veštinama polaznika u odnosu na specifične potrebe klijenata. Moguće je  organizovati obuku koja je namenjena  vođama timova i menadžerima, kako bi se poboljšale njihove veštine i efikasnost komunikacije. Pored tog programa obuku  organizujemo i za članove istog tima, kako bi savladali tehnike i postavili standarde koji će značajno povećati efikasnost odnosa s klijentima. Kao „in-house“ može trajati i dva dana.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs