MENTORSKA OBUKA
„POSLOVNA KOMUNIKACIJA“

 

Opšte informacije: Trajanje - 1 dan. Održava se kao otvorena, „in-house“ i individualna obuka. Često se izvodi kao individualna i interna obuka, uz mogućnost fokusiranja na određenju temu.

 

Veličina grupe: Do 7 polaznika, a kao interna obuka do 10.

 

Cilj seminara:  Osposobljavanje polaznika da kvalitetnije komuniciraju sa kolegama u okviru firme i bolje predstavljaju firmu u eksternoj komunikaciji. Poboljšanje komunikacionih veština polaznika kroz praktične radionice. Razumevanje pravila poslovne komunikacije i tehnika za njeno poboljšanje.
 

Kome je namenjen: Svima koji obavljaju posao u kome su komunikacione veštine važne, od zaposlenih koji rade u timovima od zaposlenih koji predstavljaju firmu. Obuka je preporučljiva i svima koji upravljaju timovima ili vode projekte.

Šta polaznici dobijaju: Mogućnost da kroz radionice i primere poboljšaju usmenu i pisanu komunikaciju. Poboljšanje rezultata rada, kroz jasnije prenošenje potrebnih informacija, smanjenje konflikata, bolje predstavljanje firme u kojoj rade i posla koji obavljaju.

 

Teme obuke

Description: D:\katalog2014\s2\social_business.jpg

 

Tri zakona pravilne komunikacije
Kako komuniciramo

Tehnike uspešne komunikacije

Komunikacija na poslovnim sastancima

Poslovna korespondencija

Osnove rešavanja konflikata

Neverbalna komunikacija

Predstavljanje firme u javnosti

Poslovni bonton

 

Predavač:Sertifikovani predavač za oblasti interkulturnog menadžmenta, poslovne komunikacije i korespondencije.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 14.780,00 dinara.

 

Popusti: Popust za više prijavljenih polaznika - 12.780,00 dinara po polazniku.

 

„In-house“: Organizacijom interne obuke značajno se ujednačava komunikacija zaposlenih kako sa strankama, tako i u okviru samog tima ili cele organizacije, čime se pored manje konflikata, dobijaju i zadovoljniji klijenti. Tokom pripreme interne obuke, može se definisati i koji su željeni modeli komunikacije zaposlenih, kako bi se kroz sam rad naveli da uvide greške i promene navike. Program se može organizovati da traje više dana po nekoliko sati.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs