MENTORSKA OBUKA
 „USPEŠNO VOĐENJE INTERNIH SASTANKA“

 

Opšte informacije: Trajanje - 1 dan. Održava se i kao otvorena, ali prvenstveno kao „in-house“ i individualna obuka. Poslovne veštine srednjeg nivoa, ali obuku mogu pratiti i menadžeri bez iskustva.

 

Veličina grupe: Na otvorenim terminima do 7 polaznika, na internoj obuci do 10.

 

Cilj seminara: Razumevanje tehnika i alata kojima se poboljšava protok informacija, povećava produktivnost i uključenost u procese, čime se obezbeđuje pravovremena reakcija na izazove sa kojima se današnje organizacije susreću.

 

Kome je namenjen:  Svima koji ne žele da vođenje sastanka bude gubljenje  vremena bez jasnih konačnih odluka i definisanih zadataka, kao i menadžerskoj strukturi koja se svakodnevno susreće sa izazovima upravljanja timom ili većim brojem ljudi.

Šta polaznici dobijaju: Nakon pohađanja ove obuke saznaćete kako da povećate produktivnost sastanka i dodatno motivišete ljude sa kojima radite. Polaznici dobijaju sertifikat o odslušanom seminaru.

 

Teme obuke

 

Description: D:\katalog2014\s2\business-meeting-Yuri-Arcurs.jpg


Savremene metode vođenja sastanka 
X i Y menadžer

Faze uspešne pripreme sastanka 
Radionica – Priprema sastanka
Brainstorming u praksi

Test – Komunikacione veštine

 

 

Predavači: Sertifikovani predavači iConsult tima za oblasti menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima.

 

Kotizacija: Puna kotizacija za seminar iznosi 17.780,00 dinara.

 

Popusti: U slučaju prijave grupe polaznika iz iste firme ili organizacije odobravamo popust.

 

„In-house“: Daje odlične rezultate kao interna obuka, jer se posebna pažnja posvećuje komunikacionim i upravljačkim veštinama polaznika u odnosu na specifične potrebe firme. Moguće je organizovati obuku koja je namenjena vođama timova i menadžerima, kako bi se poboljšale njihove veštine i efikasnost organizacije i vođenja sastanka. Pored tog programa obuku  organizujemo i za članove istog tima, kako bi savladali tehnike i postavili standarde koji će značajno povećati efikasnost njihovih sastanaka. Kao „in-house“ može trajati više dana ili biti podeljena u modele od po 3 sata.

 

Prijave se vrše putem telefona 011/2180696 ili 065/2180696 (radnim danom od 10-17h)
Kontakt osoba: Ana Mićović, e-mail:
seminari@iconsult.rs
Ostali programi na: www.iconsult.rs i www.obuke.rs