2
Šta postaje novi „must have“ u modernom poslovanju? - iConsult d.o.o. Autorski tekst
Avatar

Šta postaje novi „must have“ u modernom poslovanju?

Merenje učinka zaposlenih
Ivan Marković
12263 puta

Početkom devedesetih godina sve veći broj firmi je počeo da koristi računare u svom poslovanju. Za neke su oni bili i stvar prestiža, ali za veliku većinu firmi računari su postali alat koji im je pomogao da povećaju produktivnost svojih zaposlenih, smanje troškove, automatizuju jednostavne procese i upotrebe ih za lakše širenje poslovanja.

Firme koje su prihvatile ovu inovaciju, su imale manje troškove i bile konkurentnije na tržištu pa su se brže razvijale i postavljale standarde poslovanja. Zato danas većina firmi u svom poslovanju koristi računare, jer bez njih bi teško uopšte mogle da rade. Računari su u modernom poslovanju postali i više od potrebe, oni su nešto što morate da imate, oni su „must have“ u modernom poslovanju.

Lako je danas znati da su računari neophodnost, ali koji su to alati koji će firmi sada dati prednost u poslovanju i dati joj prilike da smanji troškove, poveća obim posla koji zaposleni obavljaju i time je učini konkurentnom?

Šta je sledeći „must have“?

U domenu poslovnih  alata izdvajaju se procesi koji se bave analizom rada zaposlenih, njihovih znanja i veština (kompetencija) i sposobnosti da pravilno reaguju u određenoj situaciji. Ovi alati se obično baziraju na procesima evaluacije rada i praćenju određenih pokazatelja za sve zaposlene, bez obzira o kakvim se pokazateljima radi.

Ovo za rezultat daje znatno jasniju sliku o sposobnostima zaposlenih i šefova, pokazuje mesta na kojima je moguće poboljšati rad bez mnogo ulaganja, delove firme koji imaju previše zaposlenih, a pre svega donosi mnogo bolje upravljanje zaposlenima i ispunjavanje ciljeva cele organizacije.
Zašto sistemi za merenje učinka postaju „must have“?

Pa ovde se može povući paralela sa računarima. Firme koje imaju ovakve sisteme su konkurentnije na tržištu od onih koje nemaju. Njihovi zaposleni su bolje vođeni, produktivnost  zaposlenih je veća, troškovi i broj grešaka manji, a podela posla daleko efikasnija. Kao i u slučaju računara, takve firme postavljaju standarde poslovanja, napreduju brže od ostalih i postaju lideri u svojim branšama.

Kao i kod računara, isplativost ovakvih sistema je velika. Investicija se obično vraća tokom prve godine, a više od 97% firmi je vrati tokom 24 meseca.

Kao što je danas računar centralni uređaj većine kancelarija, dolazi vreme kada će sistemi za pocenu rada biti nezamenjivi alat koji omogućuje funkcionisanje svih važnih procesa firme, a samim tim „must have“ modernog poslovanja. Uvođenjem sistema na vreme, osiguraćete napredovanje i konkurentnost firme i ostvariti bolju poziciju na tržištu.