Sistemi upravljanja

Sertifikovani sistemi za efikasno upravljanje zaposlenima i procesima

Merenje učinka zaposlenih

Oblast u kojoj smo najbolji
i najpouzdaniji na tržištu

Obuke i seminari

Male grupe i potpuna
prilagođenost polaznicima

Konsalting

Svaki problem ima rešenje,
mi vidimo ono što vi ne vidite

Neke važne činjenice o našoj firmi


Već 10 godina unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poslovne edukacije, izradu sistema za merenje učinka zaposlenih, konsalting i pružanje različitih servisa iz oblasti ljudskih resursa. Tokom postojanja uspešno smo sarađivali sa velikim brojem establiranih kompanija i firmi različitih veličina u Srbiji i inostranstvu. Krajem 2013. godine smo unapredili poslovanje objedinivši naše servise „IS Zaposlenje Org“, „Obuke Rs“ i „Seminari Edu“ u zajedničku firmu „iConsult d.o.o. Beograd“.

889

Organizovanih edukacija

179

Završenih konsalting poslova

1548

Zadovoljnih klijenata

2245

Pojedenih čokoladica

iConsult iz ugla klijenata

Naše reference, lista klijenata sa kojima smo sarađivali i njihovi utisci o saradnji sa nama

Profesionalni sistemi upravljanja zaposlenima
sa savremenom softverskom podrškom


SISTEM UPRAVLJANJA JE ALAT koji unapređuje i olakšava poslovanje firmi, kroz efikasnije upravljanje zaposlenima i procesima unutar firme. Isplativnost uvođenja ovakih sistema je često više od 10 puta i rezultuje značajno bržem ostavrenju poslovnih ciljeva, kroz efikasniju upotrebu resura, povećanju ukupne produktivnosti i pouzdanosti, razvoju kompetencija zaposlenih i smanjenje broja grešaka. Nastali su kao rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva u radu sa klijentima na unapređenju i optimizaciji poslovanja i zaposlenih. Opciona softverska podrška podrazumeva jednostavnu i veoma modernu platformu za korišćenje. Akcenat je na samom sistemu koji se implementira i koji doprinosi unapređenju poslovanja, a softverska podrška često olakšava implementaciju i kontinualno sprovođenje sistema. Sistemi su živi i moraju se prilagoditi svakoj firmi, kako bi rezultati i ciljevi bili ostvareni.


i MANAGE

i MANAGE

Sertifikovan sistem za upravljanje firmom i zaposlenima koji ima za cilj da omogući vlasnicima i direktorima da na jednom mestu i u svakom trenutku dobiju tačne informacije i prate efikasnost rada firme, a menadžerima da budu bolji rukovodioci i efikasnije organizuju rad zaposlenih. Sistem ovo postiže kroz definisanje ciljeva zaposlenima, procenu učinka ispunjenosti ciljeva, detektovanje slabih tačaka i konstantan razvoj kompetencija zaposlenih.

i CONTROL

i CONTROL

Sertifikovan sistem kontrole rada i upravljanja aktivnostima koji ima za cilj da pruži potpunu kontrolu i nadzor poslovanja firme i rada svih zaposlenih, kroz efikasne i prilagodljive metode ličnog i automatskog praćenja progresa i parametara rada, kao i sistem ranog upozorenja. Sistem pruža rukovodiocu da ima jasan uvid u dešavanja, čime se sprečavaju greške, bolje koriste resursi, povećava produktivnost tima, zadovoljstvo klijenata, a samim tim i profita.

i REPORT

i REPORT

Sertifikovan sistem za upravljanje firmom i zaposlenima koji ima za cilj da omogući menadžerima i zaposlenima da efikasnije organizuju posao i zadatke i budu efikasniji u obavljanju istih, kao i da transparentno znaju šta se od njih očekuje i u kojim rokovima. Sistem pruža jasan transparentan uvid u sva dešavanja i aktivnosti zaposlenih, što omogućava tačnu procenu efikasnosti svakog radnog mesta, kao i učinak svakog zaposlenog ponaosob.

i PAY

i PAY

Sertifikovan sistem za definisanje, kontrolu i automatsko izračunavanje zarada svakog zaposlenog na osnovu postignutih rezultata i učinka, koji je vezan za sistem varijabilnih zarada ili nagrađivanja. Nepristrasnim i preciznim izračunavanjem zarada, svakom zaposlenom je jasno kako može uticati na platu, čime se podiže motivisanost.

i ASSESS

i ASSESS

Skup sertifikovanih sistema za procenu kompetencija zaposlenih koji ima za cilj da omogući firmi da precizno deluje u cilju poboljšanja rezultata i efikasnosti rada zaposlenih. Sistem omogućava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena, postigne najbolji rezultat u pogledu unapređenja rada firme i samih zaposlenih.

i HR

i HR

Sistem za funkcionalnu administraciju ljudskih resursa koji ima za cilj da omogući sektoru ljudskih resursa kompletan pregled zaposlenih, godišnjih odmora, zahteva, aktivnosti ka zaposlenima, kadrovsku arhivu i pretragu po različitim parametrima. Sistem je inovativan i moderan sa funkcionalnim pristupom ljudskim resursima.

Merenje učinka zaposlenih


Mi smo vodeća konsultantska kuća u oblastima merenja učinka zaposlenih i izradi sistema zarada. Sistemi koje izrađujemo su uvek prilagođeni klijentu, a oslanjaju se i na naše bogato iskustvo stečeno na sistemima u zemlji i inostranstvu.

Povećanje produktivnosti uvođenjem sistema

Šta je sistem za merenje učinka zaposlenih

-
Sistem za merenje učinka zaposlenih predstavlja alat koji za krajnji rezultat ima precizne podatke o radu zaposlenih, čime olakšava i poboljšava upravljanje. Uvode ga firme koje žele da modernizuju, sistematizuju i unaprede svoje poslovanje. Sistem procenjuje i prati rad zaposlenih, sve u cilju povećanja produktivnosti, lakšeg rukovođenja i optimizacije postojećih troškova.

Koristi uvođenja sistema za merenje učinka

+
• Lakši razvoj firme i donošenje kvalitetnijih odluka
• Sistematičnije, modernije rukovođenje
• Smanjenje broja grešaka
• Povećanje produktivnosti
• Veće zadovoljstvo i motivacija zaposlenih
• Bolje iskorišćenje postojećih resursa
• Razvoj plana edukacija i efikasnije obuke zaposlenih
• Fleksibilnost sistema ka kasnijim promenama
• Smanjenje broja konfliktnih situacija
• Veću zainteresovanost zaposlenih za ličnim razvojem

Šta možemo da uradimo za Vas

+
1. Da vam izradimo i uvedemo sistem koji je krojen samo za vašu firmu, u skladu sa vašim ciljevima i potrebama
2. Da vam izradimo prikladno softversko rešenje sistema
3. Da vam pomognemo u korekciji i nadogradnji vašeg postojećeg sistema kojem je potrebno unapređenje
4. Da Vam pomognemo da sami izradite i uvedete sistem, kroz naše edukacije i konsalting

Zašto je bolje da Vam mi izradimo sistem

+
Zato što Vam ova opcija:
- pruža "ključ u ruke" jer dobijate kompletan, precizan i operativan sistem krojen po potrebama i ciljevima Vaše firme
- štedi vreme i resurse
- garantuje efikasnost sistema
- isključuje standardne greške pri izradi
- nudi mogućnost potpune asimilacije sistema sa firmom i zaposlenima
- omogućava obuku menadžmenta kako da sprovode sistem
- omogućava obuku koordinatora sistema
- omogućava dobijanje detaljnih procedura za sprovođenje sistema
- pruža naše veliko iskustvo u izradi i sprovođenju sistema firmama različitih profila i branši

Analize i autorski tekstovi o iskustvima koja smo imali tokom rada na sistemima

Konsalting


Izuzetan konsalting je sposobnost videti rešenje kada ga drugi ne vide. Kombinacijom prethodnih iskustava i uspešnih rešenja pronalazimo najadekvatniji pristup i model za svakog klijenta.
Mi vidimo rešenja i kada ih drugi ne vide.

LJUDSKI RESURSI

Mi smo vodeća konsultantska kuća u regionu u oblastima sistema upravljanja i merenja učinka zaposlenih, sistema zarada, obuka zaposlenih i interaktivnoj selekciji kadrova

Razvoj menadžera svih nivoa

Procena menadžerskih veština i izrada plana unapređenja kompetencija menadžera, sa ciljem efikasnijeg upravljanja zaposlenima koje vode i resursima kojima raspolažu

Performance Management

Dugoročno unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poboljšanje ličnih i organizacionih performansi i osposobljavamo firmu da predvidi probleme i optimizuje rad

Kako do nas?

POSETITE NAŠ TRENING CENTAR


Nalazimo se u centru Beograda, na Dorćolu